Tanulmányok
Csűrös Miklós
„Költészet tudással perel”
A játékosságtól a vallomásokig
Búcsú Labancz Gyulától
Hajnali dramaturgia
Mikes Tamás
Egy költő halálára
Pomogáts Béla
Szüntelen képmás
Szepes Erika